Pişcolt - Biserica reformată

Biserica actuală păstrează zidurile bisericii medievale, drept dovadă putându-se invoca cele două ferestre înguste descoperite pe faţada sudică. După atacurile turceşti de la sfârşitul secolului al XVII-lea, satul a fost pustiit, iar biserica a rămas un timp nefolosită. Enoriaşii reformaţi au restaurat edificiul în anul 1730. Cutremurul din 1834 a afectat destul de grav biserica. A fost necesară construirea unui nou turn, realizat de această dată în stil romantic. În aceeaşi perioadă a fost construit un nou tavan şi s-a înlocuit mobilierul bisericii. În prima jumătate a secolului XX, sanctuarul cu închidere semicirculară a fost dărâmat, şi în locul acestuia s-a realizat o închidere dreaptă. Cele două clopote au fost realizate în 1772, respectiv 1923. (TSz).

Navigare


Muzeul Judeţean Satu Mare
Bd. Vasile Lucaciu, Nr. 21
440031, Satu Mare
România
Tel.:0261-737526
Fax.:0261-768761
Email:[email protected]

Detalii Complete
Finanţator
Sigla UE
Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind statutul de membru al României la Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Reprezentanţei Comisiei Europene în România
Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.