Pişcolt - Biserica reformată

Biserica actuală păstrează zidurile bisericii medievale, drept dovadă putându-se invoca cele două ferestre înguste descoperite pe faţada sudică. După atacurile turceşti de la sfârşitul secolului al XVII-lea, satul a fost pustiit, iar biserica a rămas un timp nefolosită. Enoriaşii reformaţi au restaurat edificiul în anul 1730. Cutremurul din 1834 a afectat destul de grav biserica. A fost necesară construirea unui nou turn, realizat de această dată în stil romantic. În aceeaşi perioadă a fost construit un nou tavan şi s-a înlocuit mobilierul bisericii. În prima jumătate a secolului XX, sanctuarul cu închidere semicirculară a fost dărâmat, şi în locul acestuia s-a realizat o închidere dreaptă. Cele două clopote au fost realizate în 1772, respectiv 1923. (TSz).