Oraşu Nou

Comuna Oraşu Nou se situează în Depresiunea Oaşului, pe valea pârâului Talna, la 37 km spre nord-est de reşedinţa judeţului, pe şoseaua DN19. Are şi legătură feroviară cu Satu Mare pe linia spre Bixad. Comuna de astăzi cuprinde următoarele localităţi: Oraşu Nou, Oraşu Nou Vii, Prilog, Prilog Vii, Racşa, Racşa Vii şi Remetea Oaşului. Populaţia de 6862 locuitori s-a declarat în proporţie de 63,37% de naţionalitate română, 34,53% fiind maghiari şi 1,98% romi. Până 1944 a trăit aici o comunitate însemnată de izraeliţi, dar până astăzi au dispărut total. În aprilie 2007 se va organiza in nou referendum pentru despărţirea localităţilor Racşa şi Racşa Vii din comuna Oraşu Nou. În cazul succesului referendumului se va înfiinţa noua comună Racşa.
Centrul de comună este Oraşu Nou, menţionat pentru prima dată în documente din 1270, numele referindu-se la înfiinţare relativ nouă faţă de localităţile din preajmă. Tradiţiile locale susţin că satul şi-a schimbat vatra de mai multe ori şi numele face referire la locaţia mai nou ocupată. Prima localitate a Oaşului a fost posedată de familia Újvárossy, ulterior a devenit parte din domeniul Móric, după care au urmat ca şi proprietari familiile Báthori, Lónyai, Wesselényi şi mai recent mai multe familii de nobili mici cu teritorii mai restrânse. Pentru o bună perioadă Oraşu Nou a fost centrul domeniului Oaşului, fiind menţionat ca şi oppidum în 1633. În urma ultimului atac al tătarilor, din 1717 a suferit distrugeri foarte importante. Târgurile organizate aici au fost de anvergură, populaţia din multe aşezări de munte şi din câmpie a folosit prilejul pentru schimbarea produselor specifice zonelor. Localitatea a pierdut treptat din importanţă, în ciuda denumirii sale este demult aşezare rurală.
Cea mai importantă clădire din sat este biserica reformată încăpătoare şi pentru o mie de oameni. Actuala formă a bisericii datează din 2000, lucrările de transformare a bisericii vechi din secolul XV. începând în 1988. În acea vreme era nevoie de un pretext pentru a întreprinde lucrările de construcţii în jurul vechiului lăcaş. Declarate ca şi lucrări de renovare, reconstrucţia a început, dar după 1989 s-a schimbat proiectul şi în locul vechii arhitecturi cu o singură navă s-a pus în loc actuala formă cu transept. Din vechea clădire s-a păstrat numai turnul datat din 1796. Amvonul sculptat din piatră (în 1759) de către renumitul meşter Dávid Sipos a fost la fel păstrat. Importanţa comunităţii reformate este arătată şi de faptul că la Oraşu Nou s-a ţinut în 1686 sinodul bisericii calviniste. În 2002 s-au înregistrat 1908 locuitori în centrul de comună.
În apropierea centrului de comună se găseşte o carieră de argilă perlitică, bentonitică cu conţinut de caolinit. Sunt mai importante izvoarele de ape minerale, cunoscute sub numele local ”borcut”. Sursa cea mai importantă de venituri din comună rămâne agricultura (cu resurse şi tradiţii însemnate în pomicultură şi viticultură), deşi sunt prezente în comună mai multe firme (de construcţii, brutărie, etc.). O resursă turistică importantă de pe teritoriul comunei este lacul de acumulare de la Mujdeni, loc de excursie preferată în special în rândul tinerilor sătmăreni. În afara caselor de vacanţă particulare în ultimii ani s-a ridicat lângă lac un complex hotelier cu servicii diversificate.
Numărul forţei de muncă aflată în străinătate este ridicat şi în această comună.

Navigare


Muzeul Judeţean Satu Mare
Bd. Vasile Lucaciu, Nr. 21
440031, Satu Mare
România
Tel.:0261-737526
Fax.:0261-768761
Email:muzeusm@gmail.com

Detalii Complete
Finanţator
Sigla UE
Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind statutul de membru al României la Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Reprezentanţei Comisiei Europene în România
Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.