Viile Satu Mare

Comuna se află în estul Câmpiei Crasnei, pe valea pârâului Homorod, la poalele dealurilor Codrului. Distanţa de la reşedinţa judeţului este de 22 km spre sud, pe şoseaua E81 şi DJ 193C. Unitatea administrativă are 3242 locuitori şi este formată din cinci localităţi: Viile Satu Mare (2059 locuitori), Tătăreşti (620), Cioncheşti (199), Medişa (276) şi Tireac (88). Majoritatea populaţiei s-a declarat de naţionalitate maghiară (46,11%), 41,57% sunt români şi 11,69% rromi, dar mai găsim în comună germani, şvabi şi ucraineni.
Centrul comunei este satul Viile Satu Mare, atestat documentar în secolul al XIII-lea ca şi vii aparţinătoare oraşului Satu Mare. Localitatea a devenit importantă în timpul războiului pentru independenţă de la începutul secolului al XVIII-lea când cetatea şi oraşul au fost devastate în luptele dintre curuţi şi austrieci (1703). Populaţia oraşului a găsit refugiu în viile de atunci, care treptat a devenit localitate permanentă (spre sfârşitul secolului XVIII.), mulţi dintre cei refugiaţi nu s-au mai întors în oraş. La colonizarea şvabilor în Ardud o parte a populaţiei maghiare s-a mutat la Viile Satu Mare. Comunitatea care se ocupa cu viticultura şi pomicultura s-a înmulţit cu un nou val de refugiaţi în septembrie 1944, când Satu Mare a ajuns ţinta bombardamentelor forţelor aliate. Legăturile între localitate şi Satu Mare sunt strânse şi astăzi, foarte multe familii orăşeneşti având casă în Viile Satu Mare. Aşezată pe versanţii sudici a unor dealuri domoale face ca localitatea să fie loc ideal pentru cultivarea viţei de vie şi a pomilor fructiferi, a existat aici şi o staţie experimentală de meri.
Clădirile cele mai remarcabile sunt lăcaşurile de cult. Actuala biserică reformată a fost construită între 1839-57, iar turnul s-a adăugat în 1883. Biserica greco-catolică datează din 1894 şi este folosită în comun cu ortodocşii. Capela Sfântul Donat din Ardud Vii poate fi accesată şi dinspre Viile Satu Mare, mulţi cred că aparţine acestui sat.
Cel mai renumit fiu al localităţii este poetul, scriitorul şi dramaturgul Géza Páskándi (1933-1995), amintirea sa fiind păstrată de o placă comemorativă amplasată pe peretele casei care se află acum pe locul casei sale natale. În anul 2003 s-a dezvelit bustul său (opera sculptorului István Erdei).
În Viile Satu Mare a fost adus la suprafaţă în 1906 un tezaur monetar din 702 monede medievale, care se găseşte acum la Cluj Napoca.
Viaţa comunei s-a legat şi se leagă şi acum de reşedinţa judeţului, s-a păstrat ca destinaţie preferată a sătmărenilor pentru excursii şi vilegiatură. Pe de altă parte legumele şi mai ales fructele de aici sunt valorificate pe pieţele din Satu Mare. În afara activităţilor agricole găsim aici şi unităţi comerciale mai mici.

Navigare


Muzeul Judeţean Satu Mare
Bd. Vasile Lucaciu, Nr. 21
440031, Satu Mare
România
Tel.:0261-737526
Fax.:0261-768761
Email:muzeusm@gmail.com

Detalii Complete
Finanţator
Sigla UE
Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind statutul de membru al României la Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Reprezentanţei Comisiei Europene în România
Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.