Kulturális Örökség

Available in:

 

A kiadvány a „Határon átnyúló kulturális örökség a helyi identitás szolgálatában” cimű projekt keretében jelenik meg, amelyet a Szatmár Megyei Múzeum kivitelez, az Európai Unió támogatásával, a Phare CBC Ro–Hu 2006 programon keresztül. Perseus kód: 2006/018-446.01.01.02.04

Koordinátor: Szőcs Péter, projekt menedzser 
© Szatmár Megyei Múzeum
Szatmárnémeti, 2009 augusztus
Kiadó: Szatmár Megyei Múzeum,
Cím: Szatmár Megyei Múzeum>Satu Mare, Bd. Vasile Lucaciu 21
Telefon: 0040261737526, Fax: 0040261768761
Email: [email protected], Web: www.muzeusm.ro

Ez az anyag nem tükrözi feltétlenül az Európai Unió hivatalos álláspontját.

Az Európai Unió által finanszírozott más programokról és Románia csatlakozásáról szóló további információkért látogassák meg a következő oldalt (URL): http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm 

Más hivatalos információk az Európai Unióról a következő linkeken.

Ecsedi láp - virtuális túra:


Szilágypér:Érkávás:Ady Endre:Aranyosmeggyes:Kányaháza:Dobra:Nántű:Csanálos:


      

Börvely:Kaplony:Hadadi templomok:Hadadi kastélyok:Hadad / Hadanádasd:Érhatvan:Szilágylele:Szopor:

În cadrul programului Phare CBC Ro-Hu 2004, Muzeul Judeţean Satu Mare a organizat trei seminarii destinate informării autorităţii locale şi a bisericilor asupra situaţiei patrimoniului cultural şi legislaţia în vigoare. Aceste seminarii de informare de câte o zi au fost organizate în zilele de 10–11 octombrie 2007 în judeţul Satu Mare, municipiul Satu Mare, la sediul Muzeului Judeţean Satu Mare, respectiv în data de 16 octombrie 2007 la sediul Protopopiatului Ortodox Român, cu participarea a 34 de persoane, la primul seminar, reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, respectiv 25 de persoane la al doilea seminar şi 28 de persoane la cel de-al treilea seminar de informare pentru reprezentanţi bisericeşti. În cadrul primului şi celui de-al doilea seminar au fost invitaţi 6 specialişti din domeniul cultural, care au susţinut prezentări pe diferite teme privind valorificarea moştenirii culturale, respectiv la cel de-al treilea seminar au fost prezenţi un număr de 4 specialişti din domeniul valorificării moştenirii culturale şi al protecţiei patrimoniului cultural, care au susţinut, de asemenea, prezentări relevante acestor domenii. La finalul seminariilor au fost prezentate posibilităţile de finanţare în domeniul valorificării moştenirii culturale şi al protecţiei patrimoniului cultural.
Pe parcursul seminariilor s-a dovedit că un impediment al valorificării moştenirii culturale îl constituie lipsa cunoştinţelor, respectiv lipsa capacităţilor de management în cadrul reprezentanţilor bisericeşti şi ai autorităţilor publice locale, de aceea este necesară organizarea de evenimente de informare similare şi în viitor. Pe baza feed-back-urilor primite, seminariile de informare au fost foarte utile, organizate la un nivel calitativ superior, participanţii având ocazia de a dobândi numeroase cunoştinţe utile privind valorificarea moştenirii culturale şi al protecţiei patrimoniului cultural. Prin stabilirea relaţiilor cu experţii şi lectorii seminariilor, participanţii vor avea ocazia să contacteze în viitor persoanele competente cu probleme referitoare la temele prezentate.

            
Navigálás


Szatmár Megyei Múzeum
Bd. Vasile Lucaciu, Nr. 21
440031, Satu Mare
România
Tel.:0261-737526
Fax.:0261-768761
Email:[email protected]

Részletek
Finanţator
Sigla UE
Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind statutul de membru al României la Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Reprezentanţei Comisiei Europene în România
Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.