Negreşti-Oaş - Biserica ortodoxă, „Naşterea Maicii Domnului”

Acest lăcaş de cult a fost ridicat prin contribuţia benevolă a credincioşilor din parohie, sub păstorirea preotului Ion Anderco, între anii 1847–1857. Biserica este o construcţie masivă din piatră de carieră, iar partea superioară este din cărămidă arsă. Planimetria construcţiei este uninavică, turnul are bază de patrulater, fiind luminat pe toate laturile cu ferestre semicirculare. Coiful în stil baroc încununează întreg edificiul. Icoanele împărăteşti au fost pictate de canonicul Mihail Şerban din Gherla, în anul 1880, remarcându-se Maica Domnului cu Pruncul şi Iisus Pantocrator. Amvonul a fost executat în anul 1913 din lemn sculptat. Fresca ce împodobeşte întreg interiorul bisericii respectă canoanele bizantine. (DB).

Bibliografie:
Parohia Ortodoxă Română Negreşti-Oaş, Scurt istoric al parohiei (manuscris).
Mihăilă, Viorel, Biserica din Negreşti Oaş, în „Trepte vechi şi noi”, Oradea, 1980, p. 329–333.

Navigare


Muzeul Judeţean Satu Mare
Bd. Vasile Lucaciu, Nr. 21
440031, Satu Mare
România
Tel.:0261-737526
Fax.:0261-768761
Email:[email protected]

Detalii Complete
Finanţator
Sigla UE
Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind statutul de membru al României la Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Reprezentanţei Comisiei Europene în România
Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.