Satu Mare - Sinagoga

Evreii s-au aşezat în număr mai mare în oraşul Satu Mare începând cu mijlocul secolului al XIX-lea. Comunitatea a crescut rapid şi a dobândit o influenţă importantă în toată ţara. În primele decenii ale secolului al XX-lea funcţionau în oraş trei sinagogi şi 25 case de rugăciuni. Astăzi se păstrează doar sinagoga mare a comunităţii ortodoxe, pe strada Decebal (Várdomb), ridicată în locul primei sinagogi din oraş (construită în anul 1858). Edificiul actual a fost construit între anii 1889 şi 1892, în stil romantic, după planurile orădeanului Nándor Bach, de unde se explică şi similitudinile strânse cu sinagoga din Oradea. Cea mai importantă parte a clădirii este segmentul frontonului principal, dispus în corespondenţă cu cele trei nave. Pe faţada principală nava centrală este marcată printr-un rezalit în trei axe, încoronat cu tablele celor 10 porunci, la rândul lor aşezate pe vârful timpanului. Cele două colţuri sunt ornamentate simetric, cu un turnuleţ sugerând decoraţia unei Tora, prevăzut cu Steaua lui David în partea superioară. Fiecare faţadă este înzestrată cu un şir de ferestre arcuite. Nivelul corului este sugerat de prezenţa cornişei duble. Partea inferioară este decorată prin tencuială, în manieră rustică, iar cea superioară cu arhitectură de cărămidă. Faţadele secundare sunt divizate cu ajutorul pilaştrilor şi încoronate de o cornişă superioară, întreruptă doar în dreptul uşii principale, de un triforiu arcuit. Frontonul formează o unitate cu primul segment al frontoanelor secundare, marcat la colţ de pilaştri teşiţi, încoronaţi cu un ornament vegetal. Lateral, deasupra cornişei superioare este realizat câte un timpan cu două geamuri circulare. În interior, nişa pentru păstrarea Torei este situată în capătul navei principale. Corurile sunt susţinute de piloni din fier, iar pereţii sunt pictaţi în totalitate cu motive ornamentale. (SzP, TSz).

Navigare


Muzeul Judeţean Satu Mare
Bd. Vasile Lucaciu, Nr. 21
440031, Satu Mare
România
Tel.:0261-737526
Fax.:0261-768761
Email:[email protected]

Detalii Complete
Finanţator
Sigla UE
Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind statutul de membru al României la Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Reprezentanţei Comisiei Europene în România
Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.