Carei - Biserica greco-catolică, „Sf. Arhangeli Mihail şi Gavril”

Biserica greco-catolică din Carei a fost con-struită între 1737–1739, de către Demeter Rácz (1710–1782), administratorul plenipotenţiar al domeniului familiei Károlyi. Necesitatea unei noi biserici a devenit evidentă după izbucnirea unui conflict între comunitatea greco-catolică românească, mai numeroasă, şi cea ruteană, mai redusă numeric, asupra dreptului de utilizare a bisericii din lemn construită de comunitate în anul anterior. Construcţia unui nou edificiu destinat comunităţii greco-catolice rutene a fost finanţată de către Demeter Rácz. Biserica este unul dintre cele mai interesante, şi printre primele edificii de cult greco-catolic construite din cărămidă: are două turnuri pe faţada de vest, un turn-cupolă deasupra navei şi încă o cupolă peste sanctuar. Raportat la suprafaţa pe care o ocupă, biserica este destul de înaltă, monumentalitatea edificiului fiind accentuată de coifurile turnurilor în formă de bulb şi cu lanternă. Aspectul exterior este diversificat cu ajutorul pilaştrilor, al cornişelor şi al ancadramentelor bogat decorate. În interiorul bisericii, pe partea de vest a cupolei de deasupra navei a fost construită o galerie destinată patronilor bisericii, accesibilă din podul navei printr-o scară săpată în zid. În partea de est a cupolei există un basorelief din stucatură reprezentându-i pe cei patru Evanghelişti. Interiorul este în totalitate decorat cu ornamente din stucatură, iar deasupra uşii de acces în galerie se află blazonul lui Demeter Rácz. Sub cupolă există o criptă, iar de o parte şi de alta a axei principale se găsesc încăperile pentru cantori: kliros-urile. Din mobilierul original al bisericii fac parte şi băncile cantorilor. Iconostasul, realizat în 1857 prezintă unele abateri de la regulă: imaginile reprezentând cei 12 Apostoli, înşiruite de obicei deasupra Uşii Împărăteşti, se găsesc în partea superioară a arcului de triumf, pentru ca interiorul altarului să fie vizibil din galerie. Amvonul şi altarul au fost realizate probabil tot în aceeaşi perioadă. Imaginea din altar reprezintă Înălţarea Domnului, având ca sursă de inspiraţie altarul catedralei din Satu Mare. Cutremurul din 1834 a afectat biserica, dar restaurarea s-a realizat în scurt timp. Ultimele lucrări de amploare s-au desfăşurat în 1888, când Fenczik Kornél din Munkacevo a pictat pe cupolă patru imagini. (TSz).

Navigare


Muzeul Judeţean Satu Mare
Bd. Vasile Lucaciu, Nr. 21
440031, Satu Mare
România
Tel.:0261-737526
Fax.:0261-768761
Email:[email protected]

Detalii Complete
Finanţator
Sigla UE
Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind statutul de membru al României la Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Reprezentanţei Comisiei Europene în România
Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.