Vezendiu - Biserica ortodoxă „Schimbarea la Faţă”

Satul Vezendiu, una dintre cele mai vechi moşii ale familiei Károlyi, a fost dăruit în anul 1740 lui Demeter Rácz (1710–1782). Vechea biserică din lemn se afla pe locul actualei case parohiale. În conscripţia din 1747 este menţionată o biserică acoperită cu paie, dar şi intenţia noului proprietar de a realiza un nou edificiu de cult, din piatră. În anul 1773 Rácz cere ajutorul contelui Antal Károlyi pentru înlocuirea şindrilei care acoperea biserica. Aşadar, edificiul exista de câteva decenii. Biserica barocă are o singură navă, sanctuarul este închis cu trei din şaisprezece laturi, iar tavanul este casetat. Ferestrele sunt semicirculare în partea superioară şi sunt delimitate în exterior de pilaştri. Omogenitatea navei este spartă de cele două nişe cu abside, amenajate pentru cantori, klirosurile. Turnul a fost realizat mai târziu, în stil clasic, reprezentat de ceasurile patrulatere, pilaştrii în stil doric şi de forma coifului. Mobilierul simplu al edificiului a fost realizat la sfârşitul secolului al XIX-lea sau începutul secolul XX. Realizatorul iconostasului e acelaşi meşter care a pictat primul registru (în afară de poarta împărătească) a iconostasului bisericii din Dindeşti. (DB, TSz).

Navigare


Muzeul Judeţean Satu Mare
Bd. Vasile Lucaciu, Nr. 21
440031, Satu Mare
România
Tel.:0261-737526
Fax.:0261-768761
Email:[email protected]

Detalii Complete
Finanţator
Sigla UE
Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind statutul de membru al României la Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Reprezentanţei Comisiei Europene în România
Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.