Cărăşeu - Biserica ortodoxă „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril”

A fost construită în perioada 1895–1896. Deasupra navei se înalţă un turn cu coif baroc, străpuns de ferestre semicirculare străjuite de pilaştri. Aceştia se regăsesc şi pe pereţii exteriori ai navei, de o parte şi de alta a ferestrelor, a căror tipologie se aseamănă cu a celor ogivale, întâlnite la construcţiile gotice. Faţada bisericii se distinge printr-un fronton triunghiular susţinut de patru coloane masive, ce conferă întregului edificiu un aer clasic. Pe locul actualei biserici se afla un lăcaş de cult din lemn, care, cu ocazia năvălirii tătarilor în anul 1717, a fost ars împreună cu întreg satul. A rămas doar fundaţia altarului, sub forma unui picior de piatră şi lespedea pentru „Masa Sfântă”. (DB).

Navigare


Muzeul Judeţean Satu Mare
Bd. Vasile Lucaciu, Nr. 21
440031, Satu Mare
România
Tel.:0261-737526
Fax.:0261-768761
Email:[email protected]

Detalii Complete
Finanţator
Sigla UE
Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind statutul de membru al României la Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Reprezentanţei Comisiei Europene în România
Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.