Moişeni - Biserica ortodoxă, „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril”

Biserica a fost construită în anul 1857. Oamenii satului au transportat din valea râului Rău bolovanii de piatră din care a fost ridicată clădirea, ducându-i aproape doi kilometri, până pe „Dâmbul bisericii”. Edificiul poartă caracteristicile stilului baroc atât de frecvent întâlnit în Ţara Oaşului. Iniţial biserica a avut numai navă şi altar, fără pronaos (pridvor), iconostas şi turn. Între anii 1934–1937 a fost ridicat turnul şi montat iconostasul, ce respectă întru-totul erminia bizantină, fiind opera sculptorului Ion Vlasiu şi a pictorului Gheorghe Vânătoru. Tâmpla iconostasului este sculptată în lemn de stejar, cu motive decorative inspirate din arta populară a meşterilor locali. Pronaosul şi cafasul au fost construite între anii 1980–1987, perioadă în care a fost realizată şi fresca interioară, cu vădite influenţe bizantine. Toate lucrările executate poartă amprenta priceperii şi dăruirii marelui etnograf al Ţării Oaşului, Gheorghe Focşa. Trebuie menţionat şi faptul că acest sfânt lăcaş a fost păstorit, mai bine de cincizeci de ani, de călugări de la mănăstirea din Bixad. (DB).
Navigare


Muzeul Judeţean Satu Mare
Bd. Vasile Lucaciu, Nr. 21
440031, Satu Mare
România
Tel.:0261-737526
Fax.:0261-768761
Email:[email protected]

Detalii Complete
Finanţator
Sigla UE
Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind statutul de membru al României la Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Reprezentanţei Comisiei Europene în România
Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.