Bârsău de Sus - Biserica ortodoxă „Naşterea, Preacuratei Fecioare Maria”

În anul construcţiei, 1828, era cea mai mare biserică din zonă. A fost ridicată în cel mai înalt punct al comunei, conform obiceiului ce consfinţea ca biserica să domine întreaga aşezare. Edificiul are un plan simplu, cu o navă rectangulară. Turnul alipit navei are secţiune pătrată, ferestre semicirculare, fiind încoronat cu un coif baroc. În 1893 turnul a ars în totalitate, datorită descărcărilor electrice. Absida este semicirculară, asemenea ferestrelor navei. Vechiul iconostas, realizat în stil baroc dar cu influenţe populare, a fost înlocuit. În timpul primului război mondial zidurile bisericii au fost ciuruite de gloanţe. Clădirea a fost restaurată în întregime în anul 1931, fiind sfinţită de episcopul de Maramureş, Dr. Alexandru Rusu. (DB).
Navigare


Muzeul Judeţean Satu Mare
Bd. Vasile Lucaciu, Nr. 21
440031, Satu Mare
România
Tel.:0261-737526
Fax.:0261-768761
Email:[email protected]

Detalii Complete
Finanţator
Sigla UE
Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind statutul de membru al României la Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Reprezentanţei Comisiei Europene în România
Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.