Agriş - Biserica reformată

Nu se cunoaşte exact perioada construirii bisericii gotice, însă din punct de vedere stilistic momentul construcţiei poate fi încadrat în intervalul secolului al XV-lea. În secolul următor devine reformată. Sanctuarul se închide cu trei laturi ale unui octogon, este sprijinit de contraforturi şi are o boltă frumoasă. Are două ferestre gotice pe latura de sud şi este despărţit de navă de un arc de triumf semicircular. Nava are un tavan plat, probabil că nu a fost boltită nici în forma sa originală, deoarece contraforturile există doar pe colţurile din partea de vest. Ferestrele navei sunt de aceeaşi formă cu cele ale sanctuarului şi sunt construite cel mai probabil în aceeaşi perioadă. În arcul ferestrelor se mai păstrează fragmente din menoul original, forma lor, însă, nu se conformează arcului ogival al ferestrei.
În 1955, în locul vechiului turn-clopotniţă din lemn, s-a adosat faţadei vestice un turn din piatră, construit în stil neogotic, prevăzut cu patru turnuleţe în partea superioară. Forma şi dimensiunile noului turn se încadrează armonios aspectului general al bisericii. Un element valoros al interiorului edificiului de cult îl reprezintă orga, realizată în 1899 la Debreţin. Biserica are două clopote, cel mic a fost turnat în 1924, iar cel mare în 2002. (TSz).

Navigare


Muzeul Judeţean Satu Mare
Bd. Vasile Lucaciu, Nr. 21
440031, Satu Mare
România
Tel.:0261-737526
Fax.:0261-768761
Email:[email protected]

Detalii Complete
Finanţator
Sigla UE
Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind statutul de membru al României la Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Reprezentanţei Comisiei Europene în România
Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.