Régészet

Available in:

 

Paleolitikum

  A paleolitikum (pattintott kőkorszak) az emberiség  történetének első, de egyben leghosszabb időszaka. E kor embere az Avas dombvidékén telepedett meg, vadászatból és gyűjtögetésből élt. Ránkmaradt eszközeit és fegyvereit pattintott kőből készítette.

Neolitikum, Rézkor

  A társadalom ebben a korban teljesen átalakul. Az emberek áttérnek a gyűjtögető életmódról az anyagi javak céltudatos megtermelésére. Szatmár megye területén ekkor honosodik meg a növénytermesztés, az állattenyésztés, a szövés-fonás és az agyagművesség. Ebben a korszakban jelennek meg az első helyhezkötött települések.

Bronzkor

  A kora bronzkor mozgalmas időszaka után, a középső bronzkorban megyénk területén is kialakultak a hosszú ideig lakott, többrétegű (tell) települések, igen fejlett anyagi műveltséggel és fémművességgel.

Vaskor

  Területünkön megjelenik és általánossá válik a vas megmunkálása. Az erődített települések kiépítése, a vaseszközök és a fegyverek nagy száma mind arra utal, hogy az emberi társadalomban már komoly rétegződés alakult ki.
Később a megyénk területén dákok és kelták éltek. Először jelenik meg a "pénz" mint fizetőeszköz.

Rómaikor 

A dák és germán anyagi műveltség fokozatosan elrómaiasodik. A megyénk területén élő lakosság átvette a római civilizáció vívmányait. A települések fejlettsége minden addig ismert szintet felülmúlt.

Népvándorláskor

  E korszakban Nagykároly környékén az avarok és a germán gepidák, a Kraszna és a Szamos völgyében a szlávok éltek. Ekkor már kimutatható a megye területén az ó-román és a korai magyar lakosság is. A gazdasági, társadalmi, és politikai szerveződés fokozatosan a feudalizmus jegyeit mutatja.

Középkor

  A középkoron itt a 11–16. századig tartó periódust értjük. A korszakot elsősorban az írott dokumentumokból és a régészeti leletekből ismerhetjük meg. A mai megye nagyrészt a történeti Szatmár vármegye területeit foglalja magába, amelyet a 11. század második felében szerveztek meg a Szamos alsó folyása mentén. A középkor fennmaradt emlékei a megye területén a tamásváraljai vár, az erdődi és aranyosmeggyesi kastélyok, valamint az ákosi, hadadi, tasnádi vetési és halmi templomok.

 

Navigálás


Szatmár Megyei Múzeum
Bd. Vasile Lucaciu, Nr. 21
440031, Satu Mare
România
Tel.:0261-737526
Fax.:0261-768761
Email:[email protected]

Részletek
Finanţator
Sigla UE
Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind statutul de membru al României la Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Reprezentanţei Comisiei Europene în România
Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.